In het Schouder Netwerk Randstad West (SNRW) zijn een aantal gedreven fysiotherapeuten in de regio verenigd, die zich gespecialiseerd hebben in de diagnostiek, behandeling en revalidatie van schouderklachten. Zij richten zich op de best mogelijke fysiotherapeutische zorg voor patiënten met schouderklachten.

Tot het netwerk worden fysiotherapeuten toegelaten die voldoen aan de vooraf opgestelde scholingscriteria. Daarnaast moeten de leden jaarlijks deelnemen aan bijeenkomsten van de SNRW en scholing om hun deskundigheid op het gebied van schouderrevalidatie te verdiepen.

De leden van het SNRW spelen in op de behoefte aan betere fysiotherapeutische zorg van patiënten met chronische schouderklachten, patho-kinesiologische schouderproblematiek, traumatische schouderklachten, postoperatieve schouderklachten en schouderprotheses.

Samenwerking met regionale verwijzers leidt volgens de leden van het netwerk tot verbetering van de zorg voor patiënten met schouderklachten.

Kay van den Bos is binnen onze praktijk lid van het Schouder Netwerk.