Oncologiefysiotherapie richt zich op mensen met kanker. MSc. Oncologiefysiotherapeut Hugo Timmermans heeft zich erin gespecialiseerd. 

Kwaliteit van leven

Kanker komt steeds vaker voor, momenteel krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland een bepaalde vorm van kanker. Anderzijds is het zo dat de laatste jaren steeds meer mensen de aandoening kanker overleven. De verwachting is dat deze lijn zich in de aankomende jaren zo zal doorzetten.

Veel kankerpatiënten ervaren klachten ten gevolge van de medische behandeling (chirurgie, chemotherapie en bestraling) van kanker. Kanker en het medisch beleid veroorzaken vermoeidheidsklachten, verlaagd fysiek functioneren en een verminderd kwaliteit van leven. Een versneld herstel van deze klachten is voor deze patiënten een grote toegevoegde waarde. 


Daarom verzorgen wij binnen ons paramedisch centrum een revalidatie traject geheel volgens de KNGF-standaard Beweeginterventie oncologie en de IKNL-richtlijn Oncologische revalidatie. Deze bestaat uit een gestructureerd cardio- en krachttrainingsprogramma en uit coaching. U ervaart minder kankergeralateerde vemroeidheid, een verbeterd fysiek functioneren, u zit beter in uw vel en uw kwaliteit van leven neemt toe.


Wij bieden oncologieysiotherapie zowel 1-op-1 aan als in groepsverband.


Wij zijn bekend bij de oncologen uit diverse ziekenhuizen en staan op de zorgkaart van OncoNet. Tevens zijn we aangesloten bij de beroepsvereniging voor Oncologiefysiotherapeuten; de NFVL.


“Een verbetering van uw kwaliteit van leven”

fit tijdens kanker