Ziekte van de hersenen

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen met veel uiteenlopende klachten. Voor niemand is het beeld hetzelfde. Een Parkinsonpatiënt kan last hebben van trillen van de handen, benen, kin of tong. De bewegingen kunnen trager worden. Stijfheid in de spieren treedt op. Mensen krijgen houdings- en evenwichtsproblemen.

Wat kan de fysiotherapeut doen bij de ziekte van Parkinson?

De fysiotherapeut brengt tijdens de eerste afspraak uw klachten zorgvuldig in kaart. Onder andere uw gezondheid en dagelijks functioneren wordt besproken en onderzocht. Daarna bespreken wij samen wat voor u het beste behandelplan/strategie is. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. 

 De behandeling kan onder andere bestaan uit:

           ·       Conditietraining

           ·       Looptraining

           ·       Evenwichtsoefeningen

           ·       Oefentherapie gericht op het verbeteren van de houding

           ·       Valpreventie

           ·       Oefenen van het verplaatsen (cognitieve beweeg strategie/cues)

         ·       Advies en voorlichting 

 

Inspelen op de cliënt
 “Bij Parkinson gaat het om complexe situaties. Geen cliënt is hetzelfde, iemand kan dezelfde ziekte hebben, maar de uitwerking en impact kunnen totaal anders zijn. Daar spelen we in de behandeling op in.


Gerichte fysiotherapie draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. Vito Witkam is hier de specialist in!