Kay van den Bos

Kay van den Bos post thumbnail

Sportfysiotherapeut

Praktijkhouder & MSc. Sportfysiotherapeut [BIG 69920425704]

Een visie vanuit een drieledig mensbeeld maakt het begrijpen eenvoudiger

Gezondheidsproblemen kunnen beter worden ontrafeld indien er niet alleen naar het fysieke deel van de mens wordt gekeken. Relaties tussen lichaam en geest worden gemaakt om de lichamelijke klachten gemakkelijker te begrijpen. De wens van de cliënt staat hierin centraal.

Vanuit de opleiding kwam erg naar voren dat klachten niet alleen uit een fysiek aspect voortkomen. Op deze manier denken zorgt ervoor dat de mens zich geholpen en gesteund voelt bij zijn klachten. In de drie stageperiodes en mijn andere nevenactiviteiten heb ik ook ontwikkeld om met de ouder wordende mens en kinderen om te gaan. Al met al zorgt dit ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn, tijdens een fysiotherapeutisch consult of in een groepsles.

Behalve het breed georiënteerd kijken naar iemand zijn klachten, vind ik het erg belangrijk om diegene het gehele behandeltraject te ondersteunen, ook als de klachten over zijn. Zo zijn er geregeld mensen die naar mij toe komen die met terugkomende klachten kampen. Samen met de cliënt stellen we dan een programma op zodat de klachten verdwijnen, maar ook niet snel weer terugkomen. Hierin staat de vraag van de cliënt ook weer voorop!

Speciale kennis van:

• Sportfysiotherapie; MSc sportfysiotherapeut
• Manuele therapie volgens McKenzie
• Medische trainingstherapie (één-op-één of in groepsverband)
• Voorste kruisband revalidatie
• Schouderklachten, aangesloten bij het Schoudernetwerk
• Therapeutisch Tapen
• Dry Needling
• Fysiotherapie bij dementie
• Shockwave Therapie
• Echografie
• BFR (Blood Flow Restriction)

Alternatieve behandellocaties:

Highline Fitness
HVC’10 [voetbalclub]

Collega Fysiotherapeuten:

Hugo Timmermans | Johan Reurink | Gertrude Boers | Vito Witkam