Problemen bij de spraakontwikkeling

De spraak van een kind kan duidelijk achterblijven bij die van leeftijdgenootjes. Jonge kinderen spreken woorden meestal onvolledig uit. Bijvoorbeeld 'toe' voor 'stoel' of 'ba' voor 'bal'. Sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Een kind kan zich dan soms niet duidelijk verstaanbaar maken. Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Soms is er geen duidelijke oorzaak te vinden.

 

Oorzaak vaak niet duidelijk
“Als het kind door de vertraagde spraakontwikkeling zich niet goed kan uiten, kunnen er gedragsproblemen ontstaan. Het kan driftig worden of opstandig, of het gaat zich juist meer terugtrekken. Daarom is het van belang dat de logopedist al in een vroeg stadium onderzoek doet.

 

Onderzoek en advies
De logopedisten van Bergerink Logopedie & Communicatie kunnen het kind onderzoeken en kunnen vervolgens een advies geven.

Terug naar logopedie